BRANDING

1/3
“Identity is cause; 
brand is effect.”

Larry Ackerman

Hvordan brander du din bedrift? Hvordan ønsker dine ansatte og bli oppfattet? 

STRATEGY

1/3
“However beautiful the strategy,
you should occasionally
look at the results.”

Winston Churchill

Det er her J T Gotteberg kommer inn!